Garn: Merino one, 1 nystan.

St nr 9

Lägg upp 46m, sticka 2r 2av i 6 varv. Sticka sedan mosstickning i 20 varv, arbetet mäter då ca 13cm.

Mosstickning: 1rm, 1am varvet ut, nästa varv stickar du en avig maska på en rät och rät maska på avig.

Hoptagning på det 21:e mosstickningsvarvet: fortsätt med mosstickning men tag ihop 2 maskor till en, hela varvet ut. Nästa varv stickas utan ihop tagning. Fortsätt på detta sätt tills det bara finns ca 9 m kvar maska av.

Sy hop mössan från rätsidan.

merino one, mössa,

Kommentera

Publiceras ej